Almedalsveckan: välbesökt seminarium

Nitus, i samarbete med SVERD och Nya Vägar arrangerade ett seminarium under Almedalsveckan med rubriken ”Nya vägar för att trygga kompetensförsörjningen i

hela landet” – seminariet var välbesökt och lyckat för Nitus del. Flera nya kontakter knöts inför det fortsatta arbetet! Här kan du se hela seminariet.