Day

augusti 20, 2018
Nitus ordförande, Kent Wallén deltog på invigningen av Torsby lärcenter, som är en av Nitus nya medlemmar! Många olika intressenter fanns med och talade om vikten av att ha utbildningsmöjligheter på orten.