Day

november 19, 2018
Framtidens högskola – vision och utmaningar Ett projekt vid KTH, Framtidens KTH-utbildningar, har tagit fram förslag på hur verksamheten skulle kunna se ut jubileumsläsåret 2027/2028