Nätet sätter press på universiteten

Idag publicerade computersweden ett reportage med Gunnar Karlsson på KTH och Alastair Creelman på Linnéuniversitet. I artikel så lägger de fram vad de förväntar sig av Mooc i

framtiden. De lyfter att vi ligger efter USA i frågan idag. Men att det antagligen bara är en tidsfråga innan online examination är verklighet i dessa kurser även här i Sverige.

Läs mer: Morgondagens universitet