Invigning av Torsby lärcenter

Nitus ordförande, Kent Wallén deltog på invigningen av Torsby lärcenter, som är en av Nitus nya medlemmar!
Många olika intressenter fanns med och talade om vikten av att ha utbildningsmöjligheter på orten.
Efteråt knöts det band och bjöds på tårta och kaffe.

Läs mer om invigningen och om Torsby lärcenter

Leave a Reply