Nitus vårstämma 18 – 19 april 2018

Den 18 – 19 april 2018 har Nitus vårstämma, och temat för dagarna är ”Entreprenörskap på redit” (Redit är ett typiskt småländskt uttryck som betyder på riktigt
i detta fall men människor kan också vara ”redia” – en mycket positiv egenskap.

Vill du veta mer om dagarna och praktiska bitar?
Läs hela programmet. (observera att programmet är preliminärt och det kan ske förändringar)