Inspirerande nätverk

OM NITUS

Vad är Nitus?

Nitus – Nätverk för kommunala Lärcentra

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn och har i dagsläget ca 110 medlemmar. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Nitus är ett nätverk där medlemmarna tillsammans utgör verksamheten.

Vad jobbar Nitus för?

Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet.

Lobbyarbete

Inom nätverket påverkar vi beslutsfattare/departement med frågor från medlemskommunerna som rör lärcentra. Hur gör vi det?

– Bjuder in ministrar till egna konferenser för dialog.,

– Uppvaktar politiker och tjänstemän inom områden som kan påverka möjliggörandet av eftergymnasial utbildning via lärcentra anslutna till Nitus i hela landet.

– Deltar i almedalsveckan och andra forum där dialoger förs kring eftergymnasial utbildning

– Tar fram gemensamt underlag för lokalt lobbyarbete

– Digitala kanaler som t.ex. twitter.

Organiserar erfarenhetsutbyte mellan medlemskommuner

Spridning av nyheter, kunskap, inspiration, goda exempel och lärdomar. Hur gör vi det?

– Med digitala erfarenhetsseminarium

– Konferenser (årsstämma och Nitusdagarna)

– Via Nitus digitala kanaler, facebook, instagram, nyhetsbrev.

Samverkar med lärosäten och anordnare inom yrkeshögskolan

Inom nätverket arbetar vi för att påverka Lärosäten och Yrkeshögskolor för att tillgängliggöra eftergymnasial utbildning i hela landet via Nitus Lärcentra. Hur gör vid det?

– Skrivelse till samtliga högskolor och universitet för att uppmana till samarbete och till att informera om Nitus lärcentra för studerande.

– Nitusdagarna är alltid förlagda till ett lärosäte, för ökad samverkan och dialog.

– Lärosäten, utbildningsanordnare och MYH (myndigheten för yrkeshögskolan) finns ofta representerade på konferenser både programpunkter och som deltagare för ökad möjlighet till samverkan och dialog.

VISSTE DU ATT?

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Förkortningen står för Nätverksgruppen för IT-baserad utbildning via lokala studiecentra. I dag har förkortningen blivit ett egennamn och studiecentra kallas numera för lärcentra.

Vad är ett lärcentra?

Lärcentra utvecklades för att öka tillgängligheten till högre studier. På ett lärcentrum finns det till exempel studielokaler, teknisk utrustning, handledning, studievägledning och biblioteksresurser. Varje kommun tar beslut om hur just deras lärcentrum ser ut vilket innebär att resurser och förutsättningar ser olika ut.

Frågor om Nitus eller sajten?

SKRIV TILL OSS

Nitus kansli
kansli@nitus.se