Var med och påverka

ARBETSGRUPPER

Nitus medlemmar har möjlighet att engagera sig i arbetsgrupper. Grupperna behandlar allt från kvalitet, nationellt lobbyarbete till marknadsföring – ett arbete som även ger stor möjlighet att påverka styrelsens arbete.

Om du är intresserad av att delta i någon utav grupperna så hör av dig till den sammankallande i just den arbetsgruppen. Likaså om du har frågor eller synpunkter. Du är så klart alltid välkommen att höra av dig till Nitus kansli eller till Nitus ordförande.

KVALITETSGRUPPEN

Gruppen arbetar med kvalitetsfrågor i Nitus och med den årliga enkäten som skickas ut till alla medlemmar.

Gruppen består av: Joachim Kahlert (sammankallande), Norrtälje, Lars Ferneryd, Bollnäs, Erica Hallberg, Ronneby, Hans-Olof Forsberg, Nynäshamn, Niclas Engberg, Gävle.

SEMINARIEGRUPPEN

Gruppen ordnar seminarier där medlemmarna får kunskap, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Den ska också se till att seminarierna håller hög kvalitet.

Gruppen består av: Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamn (sammankallande), Jerry Engström, Västervik.

STÄMMOR OCH NITUSDAGAR

Tillsammans med aktuell medarrangör deltar arbetsgruppen i planering av stämmor, höstmöten och andra arrangemang som styrelsen beslutar att Nitus ska vara delaktig i.

Gruppen består av: Tina Bäckström (sammankallande) tillsammans med aktuell medarrangör. Vid behov även styrelseledamöter eller andra aktuella föreningsmedlemmar.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Gruppen ska skapa strukturer för kostnadseffektiva kommunikationsvägar som ska verka både externt och internt samt underhålla redan etablerade kommunikationsvägar.

Gruppen består av: Jens Berglund, Sollefteå (sammankallande), Kent Wallén, Katrineholm/Vingåker, Cecilia Vestman-Nygårds, Hudiksvall, Mats Larsson, Hässleholm, Christoffer Gyllenkall, Leksand/Mora, Beatrice Ström, Västervik.

VÄGLEDNING

Gruppen ska informera vägledare om vad Nitus står för och vilka möjligheter som finns med studier vid lärcentrum.

Gruppen består av: Monica Hjelm, Hultsfred, Gunilla Johnsson, Hässleholm, Magnus Andersson, Östersund, Karin Bolin, Västervik, Elisabeth Dahlberg, Hudiksvall.

MEDLEMSREKRYTERING

Gruppen ska driva på arbetet med och utforma en strategi för rekryteringen av nya medlemmar.

Gruppen består av: André Essebro, Alingsås (sammankallande), Monica Hjelm, Hultsfred, Marita Gustavsson, Nyköping, Preben Bruzelius, Kristianstad.

REVIDERING AV NITUS STADGAR

Gruppen ska bevaka behov av uppdatering av Nitus stadgar.

Gruppen består av: Cecilia Westman-Nygårds, Hudiksvall (sammankallande), Jerry Engström, Västervik.

TEKNIKGRUPPEN

Gruppen arbetar med bevakning och testkörning av tekniska mötesverktyg. Den föreslår också nya alternativ för styrelsen.

Gruppen består av: Agne Berg, Västervik (sammankallande), Caroline Petersson, Ronneby, Niclas Engberg, Gävle

NATIONELLT LOBBYARBETE

Gruppen skapar ett kontaktnät och informerar om Nitus och lärcentrum. Gruppen etablerar också kontakter med myndigheter, politiker och andra beslutsfattare samt näringslivsorgan i syfte att utveckla strukturer och lyfta lärcentras roll. Arbetsgruppen etablerar och vidmakthåller politiska kontakter i syfte att skapa en nationell utveckling där lärcentra på sikt ska finnas i alla kommuner. Den ska också informera regionala och kommunala politiker för att öka förståelsen för samhällsnyttan med lärcentra.

Gruppen består av: Tina Bäckström, Lappland (sammankallande), Kent Wallén, Katrineholm/Vingåker, André Essebro, Alingsås, Jerry Engström, Västervik.
Ofta involveras andra personer i arbetet.

NORDIC LEARNING CENTER INNOVATION (NLCI)

Projektets syfte är att jobba med och utveckla fyra olika pedagogiska utmaningar för lärcentran i Norden. Det handlar om att skapa hållbara modeller för alla i förhållande till de utmaningar som vi står inför lokalt, regionalt och nationellt. Deltagande länder är Finland, Danmark, Island och Sverige.

Projektdeltagare: Jerry Engström, Västervik, Erica Hallberg, Ronneby, Erika Hermansson, Gävle.

Läs gärna: Delrapport-projektmote-1-hosten-2016

Frågor om Nitus eller sajten?

SKRIV TILL OSS

Nitus kansli
kansli@nitus.se