Kvalitetssäkra medlemmar

KVALITETSARBETE

För Nitus är det viktigt med kvalitet. Studenter, lärosäten och utbildningsanordnare ska kunna vända sig till ett nitusanslutet lärcentrum med förvissning om att höga kvalitetskrav gäller.

Ett medlemskap i Nitus innebär att följande kvalitet- och medlemskriterier uppfylls:

  • Tillhandahåller LOKALER för EFTERGYMNASIALA studier med tillgång till lämplig teknik (WiFi, datorer, videokonferens)
  • Finns utsedd KONTAKTPERSON mot student, Nitus och lärosäte
  • Möjlighet att skriva TENTAMEN enligt utbildningsanordnarenas krav
  • Erbjuder studieanpassade datorer och möjlighet till utskrift och kopiering

Utöver ovanstående kriterier kan ett lärcentrum arbeta med ett eller båda nedanstående fokusområden:

  • Fokusområde arbetsmarknad
  • Fokusområde eftergymnasial utbildning

Att kriterierna för medlemskap samt vilka fokusområden som lärcentra arbetar med mäts varje år genom en enkät.

Frågor om Nitus eller sajten?

SKRIV TILL OSS

Nitus kansli
kansli@nitus.se