Inspirerande nätverk

Vad är NITUS?

Nitus är ett nätverk för kommunala lärcentra. Nitus startade eftersom det fanns ett behov av att utbyta erfarenheter mellan olika kommuner. I dag har nätverket ett hundratal medlemskommuner över hela Sverige som utbyter kunskap, information och inspiration på ett smidigt och lättillgängligt sätt.

Sedan många år tillbaka arbetar Nitus med att utveckla sitt kvalitetsarbete. Alla medlemmar är kommuner med lärcentra som uppfyller Nitus kvalitetskriterier. Studenter, utbildningsanordnare och lärosäten ska kunna vara trygga med att att vända sig till ett lärcentra som är kvalitetsdeklarerat av Nitus.

Nitus styrelse leder och samordnar arbetet med gemensamma frågor som medlemskommunerna har. En stor del av arbetet sker i arbetsgrupper. Utöver det samarbetar Nitus också med departement, myndigheter och organisationer. Nitus vill fortsätta öka tillgången på högre utbildning och erbjuda fler utbildningar på fler orter.

VISSTE DU ATT?

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Förkortningen står för Nätverksgruppen för IT-baserad utbildning via lokala studiecentra. I dag har förkortningen blivit ett egennamn och studiecentra kallas numera för lärcentra.

Vad är ett lärcentra?

Lärcentra utvecklades för att öka tillgängligheten till högre studier. På ett lärcentrum finns det till exempel studielokaler, teknisk utrustning, handledning, studievägledning och biblioteksresurser. Varje kommun tar beslut om hur just deras lärcentrum ser ut vilket innebär att resurser och förutsättningar ser olika ut.

Frågor om Nitus eller sajten?

SKRIV TILL OSS

Nitus kansli
kansli@nitus.se