Målmedvetet arbete

VERKSAMHETSPLAN

Målet med arbetet i styrelsen och dess arbetsgrupper är att på bästa sätt verka för att eftergymnasial utbildning ska göras tillgänglig i hela landet.

Styrelsen arbetar med att finnas tillgänglig för medlemmarna, med stöd och stöttning i både de små och stora frågorna. En stor del av arbetet sker genom arbetsgrupperna som tillsätts efter behov. Vissa grupper arbetar, på styrelsens uppdrag, med långsiktiga utvecklingsfrågor medan andra arbetsgrupper får ett kortare mandat.

Förutom arbetet i arbetsgrupperna deltar ledamöter i olika grupperingar vilka bedöms som viktiga i ett perspektiv där medlemsnyttan sätts i fokus. Nitus är aktiv i flera svenska och nordiska samarbeten och deltar i samverkansdiskussioner med lärosäten och myndigheter. Nitus för en dialog med flera ledamöter i riksdagen och regeringen. Arbetet redovisas kontinuerligt i nyhetsbrev, på Nitus webbsida, i sociala medier och sammanfattas i verksamhetsberättelsen.

Verksamheten styrs av stämmobeslut, målsättning och stadgar.

Nitus styrelse samordnar arbetet i nätverket och träffas i regel en gång per månad via AdobeConnect.

Frågor om Nitus eller sajten?

SKRIV TILL OSS

Nitus kansli
kansli@nitus.se