Styrelsen i möte med statssekreteraren Kristina Persdotter

Den 23/1 träffade styrelsen statssekreterare Kristina Persdotter från utbildningsdepartementet. Vi hade bra diskussioner kring statsbidrag, möjliggörande av högre utbildningoch lärcentrums betydelse för en hållbar kompetensförsörjning i hela landet.