Webbinar med tema Utbildning och glesbygd 17 april

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL Distans) arrangerar ett webbinarium, tisdag 17 april 14.00 – 15.00, How education and research deepen local connections. Det handlar om kopplingen mellan utbildning, forskning och utveckling i glesbygdskommuner, i synnerhet på Island. Gästtalaren är Anna Guðrún Edvardsdóttir som forskar kring samspelet mellan kunskapssamhället och glesbygdsutveckling. Läs hennes avhandling, The interaction of the knowledge society and rural development in Iceland and Scotland.

The thesis suggests three criteria that could guide communities in becoming sustainable and resilient and where the knowledge society is a key player with a leading role. The first criterion is to form a broad partnership among stakeholders when working on place-based plans at community level, second, to establish a trust fund when dealing with the use of natural resources in the community and third, to form regional and national partnerships with universities, research institutions and knowledge centres.

Under webbinariet kommer följande frågor att diskuteras:

  • Hur kan utbildning och forskning stödja glesbygdsutveckling?
  • Hur kan utbildning och forskning påverka vardagslivet för invånarna?
  • Vilka utbildningsfaktorer kan bidra till att höja invånarnas livskvalitet?

Mer information och anmälan (anmälningsblanketten finns längst nere på sidan).