Yrkeshögskolans kvalitet förstärks

Regeringen har beslutat om en proposition för en stärkt yrkeshögskola. Bland annat föreslås att en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan måste ha den kompetens och de förutsättningar
om krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Syftet är att ytterligare stärka utbildningarnas kvalitet.

Läs hela pressmeddelandet från Regeringen